CONCERTI

07/05 Gualtieri (RE)
26/05 Castelnuovo Rangone (MO)

————————————————
BOOKING:

347 0166491
booking@rio.it

UFFICIO STAMPA E RADIO:

Ma9 promotion

————————————————

OPS! tour 2016

 

Mareluce tour 2016

Mareluce tour Inverno 2015

Mareluce tour estate 2014/2015

Mareluce tour inverno 2014/2015

Fiori Tour Estate

Tour inverno 2013/2014

Tour estate 2013

Appendaun Tour (invernale) 2012

Banditi, Pirati e Mariachi Tour (estivo) 2012

Mediterraneo Tour (invernale) 2011/2012

Mediterraneo Tour (estivo) 2011

Il sognatore Tour 2010/2011

Il Gigante Tour 2009

Elettrico Vivo Tour 2008/2009

Tour Brasile 2008

Acustico Vivo Tour (autunno) 2008

I RIO TOUR ESTATE 2008

Opening act Ligabue European e LL Tour 2008

Acustico Vivo Tour 2006/2007

Acustico Vivo Tour 2006/2007

I RIO TOUR 2004/2006

DEL RIO

Back to Top